Zatvoriť
Možnosť objednať sa do servisu online
Objednať sa online
Menu
Produkty a služby

"Zľava až 40€ na prezutie pneumatík PIRELLI"

VŠEOBECNÉ PODMIENKY KAMPANE PIRELLI

Organizátorom kampane (ďalej len „Kampaň“) na podporu predaja pneumatík Pirelli je Pirelli Slovakia, s.r.o.. Miletičova 23 , Bratislava 821 09, IČO 35797282 (ďalej len „Organizátor“).

Kampaň je realizovaná v Slovenskej republike s predajnou a servisnou sieťou Mikona s.r.o. (ďalej len „Partner“).

Účastníkom kampane usporiadanej organizátorom sa môžu stať výhradne tí zákazníci partnera, ktorí si v čase od 1.10. 2022 do 31.1. 2023 na predajnom a servisnom mieste Mikona s.r.o. kúpia 4 ks zimných alebo celoročných osobných alebo SUV pneumatík Pirelli (ďalej len „Pneumatiky“) a zaplatia za ne ihneď v hotovosti alebo platobnou kartou.

Platnosť kampane: od 1.10. 2022 do 31.1. 2023 alebo do vyčerpania poukážok.

Predmetom kampane je odmena za nákup sady pneumatík podľa Všeobecných podmienok kampane. Odmena bude realizovaná podľa nasledujúcich podmienok:
- v prípade zakúpenia pneumatík s priemerom ráfiku nižším alebo rovným 16“ je možné uplatniť maximálne 1 ks poukážky na realizáciu služby prezutie pneumatík v hodnote 20 € s Dph.
- v prípade zakúpenia pneumatík s priemerom ráfiku vyšším alebo rovným 17“ je možné uplatniť maximálne 2 ks poukážok na realizáciu služby prezutie pneumatík v hodnote 20 € s Dph.

Nie je možné uplatniť poukážky v hodnote presahujúcej nominálnu hodnotu poskytnutej služby.

Poukážku je možné uplatniť v mieste nákupu pneumatík (servisnej sieti) na realizáciu pneuservisných služieb. Nie je možné poukážkou kryť akýkoľvek nákup tovaru.
Hodnotu poukážok nie je možné deliť. Ich hodnotu je možné sčítať, a to maximálne do hodnoty 40€ s Dph podľa druhu zakúpených pneumatík. Poukážky sú uplatniteľné jednorázovo v rámci poskytovanej služby.

Kampaň sa nevzťahuje na nákup pneumatík na dobierku alebo nákup na faktúru.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu VŠEOBECNÝCH PODMIENOK KAMPANE. Všetky informácie o zmenách VŠEOBECNÝCH PODMIENOK KAMPANE účastník nájde na webe https://www.mikona.sk/

Organizátor a partner na seba neberú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené účastníkovi v kampani. Na vymáhanie odmeny v rámci kampane nenáleží účastníkovi právny nárok.

Všetky informácie o Kampani nájdete na www.mikona.sk alebo na predajných a servisných miestach Mikona.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pirelli Slovakia, s. r. o., Miletičová 23, 821 09 Bratislava tel/fax: +421-2-5296 2594 IČO: 35797282, IČ DPH: SK2020280328 Výpis z Okresného súdu BA 1, vložka č. 22599/b Oddiel Sro


Vyberte preferovanú predajňu
Zatvoriť
Zatvoriť

Chcete si rezervovať termín na sezónne prezutie? Kliknite na REZERVÁCIU.