Zatvoriť
Využite možnosť lacno nakúpiť
Výpredaj
Menu
Produkty a služby

Životnosť pneumatík sa neriadi iba dátumom výroby

19. 9. 2016

 

Niektorí vodiči odmietajú kupovať iné než tohtoročné pneumatiky, pretože sú presvedčení, že tie, ktoré boli vyrobené vlani alebo predvlani, už nie sú použiteľné. Čo je na tom pravda? Ale toto tvrdenie je úplne extrémne, je to ničím nepodložený názor. V skutočnosti neexistujú žiadne vedecké alebo technické dôkazy, ktoré by takéto tvrdenie akokoľvek podporovali. Preto ani žiadne relevantné normy nestanovujú výslovne maximálny "vek" nových, nepoužitých pneumatík pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá. Je však nutné, aby bol pritom splnený jeden zásadný predpoklad: pneumatiky musia byť správne uskladnené. Ich životnosť totiž úplne zásadným spôsobom ovplyvňujú podmienky, za akých sú uchovávané. Pri nákupe nových pneumatík teda nie je ani tak dôležité strážiť dátum výroby (DOT kód), ako skôr to, od koho pneumatiky vlastne kupujeme. Mali by sme mať záruku, že boli pred predajom skladované vo vhodných a zodpovedajúcich podmienkach. A správnu údržbu a starostlivosť by sme im potom mali venovať aj my, včas ich vymieňať, uchovávať ich vo vhodnom prostredí a počas prevádzky pravidelne kontrolovať ich stav a hĺbku dezénu. Len tak budeme mať istotu, že nám budú dlho spoľahlivo a bezpečne slúžiť.

Žiadny dátum doporučenej spotreby
V niektorých európskych krajinách sa na otázku doby životnosti osobných pneumatík zamerali špecializované odborné časopisy, národné zväzy distribútorov pneumatík, dealerov a výrobcov pneumatík. Spoločne sa zhodli na tom, že dátum doporučenej spotreby, ako napríklad u potravín, by v prípade pneumatík nemal žiadny zmysel. Ich životnosť totiž ovplyvňujú podmienky, ktorým boli vystavené pri skladovaní, do tej miery, že by ani nebolo možné nejakú konkrétnu dobu ich použiteľnosti oficiálne stanoviť.

Odporučenie ohľadne skladovania pneumatík, duší a ráfikov vo svojej oficiálnej publikácii zhrnula napríklad Európska technická organizácia pre pneumatiky a ráfiky (European Tire and Rim Technical Organisation - ETRTO). Jej dokument síce nemá právnu silu, ale v praxi sa ním pneumatikársky odbor viac menej riadi. Ani ETRTO v ňom nestanovuje žiadnu konkrétnu časovú lehotu, do ktorej je nutné pneumatiky predať; zameriava sa predovšetkým na zásady správneho skladovania, ktoré musí zachovávať všetky úžitkové vlastnosti pneumatík. Vyžadujú mimo iného ochranu pred vysokými teplotami a kolísaním teplôt, príliš vysokou vlhkosťou, pôsobením ozónu a UV žiarenia, a tiež olejmi a agresívnymi chemikáliami.

Podobne sa k tomu stavia aj Európsky zväz výrobcov pneumatiík a spracovateľov gumy (European Tyre and Rubber Manufacturer’s Association - ETRMA), ktorý je hlavným hovorcom výrobcov pneumatík v Európe a zastupuje záujmy výrobcov na európskej aj medzinárodnej úrovni. Použiteľnosť nových pneumatík je podľa neho v priebehu času závislá hlavne na tom, ako boli skladované, napríklad v akej polohe, za akej teploty a pri akej vlhkosti vzduchu. A ich ďalšiu životnosť potom ovplyvňujú podmienky, ktorým boli vystavené pri prevádzke, napríklad zaťaženie, rýchlosť jazdy, tlak nahustenia, nerovnosť vozovky a vznik drobných poškodení. Pretože sa tieto podmienky môžu veľmi líšiť, nie je podľa ETRMA možné presnú dobu životnosti stanoviť už pri výrobe. "Samozrejme však platí, že čím staršia pneumatika, tím väčšia je pravdepodobnosť, že ju bude nutné v dôsledku opotrebenia alebo iných faktorov súvisiacich s jej používaním vymeniť,“ uvádza ETRMA.

Päť alebo šesť rokov
Konkrétnu dobu, počas ktorej je možno pneumatiky považovať za nový tovar (samozrejme opäť za predpokladu správneho uskladnenia) a ako také ich tiež predávať, naopak určuje britská norma BS AU 50. Stanovuje ju na dobu šiestich rokov od doby výroby, zatiaľ čo britský Národný zväz distribútorov pneumatík NTDA v tejto súvislosti hovorí o piatich rokoch od dátumu výroby. Rovnako Nemecká asociácia gumárenského priemyslu a Nemecký zväz dealerov pneumatík považujú pneumatiky za nové, ak nie sú staršie ako päť rokov. Zaujímavé je, že dokumenty oboch týchto organizácií nestanovujú, že po tejto dobe by sa už pneumatiky nemali predávať alebo že už nie sú spôsobilé pre prevádzku. Odporúčajú však, aby ich stav pred predajom preveril odborník alebo aby predajca vyhľadal stanovisko konkrétneho výrobcu.

Tiež správna údržba je stále dôležitejšia
Pneumatiky všetkých známych značiek a ich súčasti sú skonštruované tak, aby behom celej svojej životnosti odolávali najrôznejším silám, vysokému zaťaženiu, svetelnej expozícii a rôznym prevádzkovým teplotám. Pre dlhodobé zaistenie ich úžitkových vlastností sú vyrábané za použitia optimálnej zmesi, antioxidantov a antiozonantov. Pretože sa však pri výrobe pneumatík používajú stále zložitejšie technológie, je pre ich správnu funkciu stále dôležitejšia tiež ich riadna údržba. Pneumatiky, o ktoré sa ich majiteľ dobre stará, sú spoľahlivé, bezpečné a taktiež dlhšie vydržia.
Zodpovednosť za bezpečný stav pneumatík tak leží do značnej miery na predajcoch a na samotných vodičoch. K dispozícii je množstvo možností, ako životnosť pneumatiky predĺžiť a zaistiť, aby bola ich prevádzka dlhodobo bezpečná.

Ako správne ustrážiť stav pneumatík a starať sa o ne ?
Správne skladovanie má zásadný význam. Pneumatiky si zachovávajú zodpovedajúce úžitkové vlastnosti len za predpokladu, že sú skladované vo vhodných podmienkach a nie sú vystavené nevhodnému zaobchádzaniu. Je potrebné ich skladovať v suchom, chladnom a vetranom prostredí a chrániť ich pred bezprostredným vystavením ultrafialovému žiareniu (slnečnému svetlu) a výkyvom počasia. Nemusia byť skladované bezpodmienečne vo vnútorných priestoroch, ale v každom prípade musia byť prikryté. Je nutné ich uchovávať oddelene od akýchkoľvek chemických látok (najmä palív, spalín, olejov, alebo rozpúšťadiel), predmetov s ostrými hranami, zdrojov tepla, zariadení vydávajúcich iskry alebo elektrické pole, zariadení uvoľňujúcich ozón (napríklad transformátorov alebo generátorov), zváračiek alebo elektrických motorov.

Pneumatiky stárnu predovšetkým pri používaní. Fyzikálno-chemické zmeny spôsobuje zahrievanie, stláčanie a deformácie behom jazdy a ďalšie vplyvy. Pri teplote 60°C pneumatika podľa niektorých zdrojov stárne šesťdesiatkrát rýchlejšie než pneumatika skladovaná pri teplote 25°C. Preto je dôležité sa pri jazde vyvarovať nerovnomernému a nadmernému zaťaženiu a príliš nízkemu nahusteniu, ktoré má za následok prehrievanie pneumatík.

Vodiči by si mali uvedomiť, že behom prevádzky sa postupne v dôsledku pomalého, ale trvalého opotrebovávania, teda postupného znižovania výšky dezénu behúňa, menia aj niektoré úžitkové vlastnosti pneumatík. Niektoré charakteristiky sa pritom v priebehu času zhoršujú, iné sa naopak zlepšujú. Napríklad odolnosť voči aquaplaningu a odolnosť voči opotrebovávaniu vo vlhku sa znižujú, zatiaľ čo charakteristiky ovládania na suchej vozovke a rýchlosť opotrebovávania sa naopak optimalizujú. Svoj štýl jazdenia by preto mali vodiči prispôsobovať aktuálnemu stavu opotrebenia pneumatík svojho vozidla. Je vhodné pravidelne meniť pozíciu jednotlivých pneumatík a požadovať v servise tiež vyváženie kolies a nastavenie geometrie vozidla.
Vodiči by si mali všímať zvýšeného hluku alebo vibrácie, ktoré môžu signalizovať poškodenie.

Všetky pneumatiky (vrátane rezervných) namontované na automobily, motocykle, ľahké úžitkové vozidlá, obytné prívesy, prípojné vozidlá, nákladné vozidlá a ťahače je vhodné pravidelne kontrolovať. Výrobcovia odporúčajú, aby spotrebitelia robili kontrolu každý mesiac – kontrolovali pri nej tlak a opotrebenie dezénu. Spotrebitelia by sa mali tiež prehmataním a pohľadom presvedčiť, či pneumatika nejaví známky toho, že ju treba vymeniť. Ani všetky tieto odporúčania a pokyny však nemôžu zabrániť vzniku vnútorného poškodenia, ktoré navonok nie je vidieť, ale napriek tomu pneumatiku vyradí z prevádzky.

Pneumatika by sa mala z vozidla odmontovať, ak je jej behúň opotrebovaný na minimálnu prípustnú hĺbku podľa legislatívy EU, ak sa na nej objavia trhliny, praskliny, vypukliny alebo poškodenie od slnka, alebo pokiaľ vykazuje známky zlej údržby, napríklad podhustenie alebo preťaženie.

zdroj : Pneurevue.cz


Vyberte preferovanú predajňu
Zatvoriť
Zatvoriť

Chcete si rezervovať termín na sezónne prezutie? Kliknite na REZERVÁCIU.