Zatvoriť
Využite možnosť lacno nakúpiť
Výpredaj
Menu
Produkty a služby

Návod na použitie pneumatík

30. 10. 2014

Vážený zákazník,

  1.  Pneumatiky, ktoré ste si zakúpili, svojimi technickými parametrami zodpovedajú platným platným technickým normám, homologizačným predpisom predpisom a medzinárodnému predpisu pre pneumatiky ETRTO. Vlastnosti pneumatík vychádzajú z ich označenia. Drobné odlišnosti v označení ostatných druhov pneumatík Vám vysvetlí personál predajne.

  2.  Montáž a demontáž pneumatík odporúčame vykonávať len v odborných servisoch zaškoleným personálom s overenými a pravidelne kalibrovanými nástrojmi a strojmi.

  3.  Na vozidlo montujte len pneumatiky schválené výrobcom vozidla (technický preukaz,
resp. dodatky výrobcu).

  4.   Tlak v pneumatikách musí zodpovedať predpísanej hodnote uvedenej v pokynoch pre prevádzku vozidla a preto ho pravidelne kontrolujte (pri studených pneumatikách) najmenej raz za 14 dní. Plyn SECUR PNEUS je miešateľný so vzduchom.

  5.   Bezdušové plášte (TUBELESS) musia byť montované na ráfiky s tzv. bezpečnostným profilom dosadacej plochy (napr. typ HUMP).

  6.  Pri montáži obnovených (protektorovaných) pneumatík sa riaďte príslušnou klasifikčnou skupinou označenia na obnovenom plášti :

  +++ 1. klasifikačná skupina

  ++ 2. klasifikačná skupina

Obnovené plášte klasifikačnej skupiny 1 je možné montovať na všetky nápravy motorového vozidla.

Obnovené plášte klasifikačnej skupiny 2 je možné použiť len na zadné nápravy vozidiel a na vozidlá prípojné. POZOR ! Obnovené plášte nesmú byť použité na predné nápravy medzinárodných a diaľkových autobusov kategórie M2, M3 a tiež nesmú byť použité na vozidlá pre prepravu nebezpečných nákladov (ADR).

  7.  Pri nákladných radiálnych pneumatikách s nápisom REGROOVABLE na bočnici prevádzajte dodatočné prerezávanie behúňových drážok po opotrebovaní behúňa na 2-3 mm zostatkovej hĺbky a to vždy podľa pokynov príslušného výrobcu.

  8.  Pri kombinácii rôznych konštrukcíí alebo typov dezénov na vozidle dodržiavajte ustanovenia vyhlášky č.116/1997 Z.z. a v znení jej neskorších dodatkov. Dodržiavajte tiež ustanovenia tejto vyhlášky o minimálnej hĺbke dezénovej drážky a jej ďalšie ustanovenia týkajúce sa použitia pneumatík v cestnej premávke.

  9.  Namontovanú pneumatiku po nahustení nechajte dynamicky vyvážiť. Kontrolu vyváženosti vykonajte pravidelne po ubehnutí max. 5000 km. Približne po ubehnutí 10 000 km vykonajte aj kontrolu geometre nápravy – postavenie kolies podvozku. Tým dosiahnete rovnomerné opotrebenie behúňovej plochy.

10.  Nedodržanie tu uvedených zásad sa môže prejaviť znížením úžitkových vlastností  pneumatík, ohrozením bezpečnosti cestnej premávky alebo nebezpečím úrazu pri neodbornej montáži pneumatiky.

11.  Po skončení životnosti pneumatík Vám zabezpečíme ich ekologickú likvidáciu.

12.   Záruka od výrobcu je na plášte podľa záručných a reklamačných podmienok 3 roky od dátumu zakúpenia a 5 rokov od dátumu výroby. Reklamačné nároky uplatňujte u príslušného predajcu.

Výrobok, ktorý ste si zakúpili je certifikovaný v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z.Z.

                                                        C¹¹¹ STN 97

 

Doporučujeme Vám :

TLAK

- pri vozidlách s pripojeným prívesom doporučujeme zvýšiť hustenie na zadnej náprave o 40 kPa

- pred dlhšou jazdou po dialnici zvýšte hustenie o 20-30 kPa

- pri pneumatikách so zimným dezénom označeným M+S odporúčame pri jazde v snehu a mäkkom teréne zvýšiť hustenie o 20-30 kPa

POŠKODENIA

- prechádzajte opatrne cez obrubníky a dávajte si pozor pri parkovaní v blízkosti obrubníkov

- pravidelne kontrolujte stav pneumatík, či z nich neuniká vzduch, čo môže byť spôsobené defektom

- pneumatiky staršie ako 6 rokov používajte len v núdzových prípadoch

- po prejdení cca 50 km si dajte skontrolovať moment utiahnutia matíc kolies momentovým kľúčom.

Neuťahujte do maxima, len do určeného uťahovacieho momentu, predídete tak poškodeniu matíc prípadne diskov.

OPOTREBENIE

- minimálna povolená hĺbka dezénu je v SR 1,6 mm (v súlade s Vyhláškou 116/1997 Z.z. MD)

PREZÚVAJTE SEZÓNNE

- na zimnú sezónu - pri poklese teploty pod +7ºC sú určené zimné pneumatiky s označením M+S (Mud&Snow - blato a sneh), majú mäkšiu zmes a bohatšie lamelovanie dezénu ako pneumatiky na leto, čo umožňuje lepšie správanie sa vozidla na snehu, ľade a vode.

- využite mimosezónne uskladnenie celých kompletov vo svojom pneuservise, kde sú pneumatiky a disky poistené, vyčistené, nakonzervované a nezavadzajú Vám.

- montáž, vyvažovanie a opravy zverte vždy odborníkom – ide o Vašu bezpečnosť.

OZNAČENIE PLÁŠŤA – POPIS NA BOČNICIACH

Na bočniciach každého plášťa sa nachádzajú rôzne údaje, ktoré je dôležité poznať a orientovať sa v nich. Väčšina údajov je v anglickom jazyku.
Pre vašu orientáciu podávame nasledovné vysvetlenie.

Legenda (na bočnici každého plášťa sa nachádzajú tieto údaje) :

 1. rozmer pneumatiky 175 (šírka v mm), 70 (profilové číslo), R (radiálna konštrukcia), 13 (priemer ráfika v palcoch)
 2. názov výrobcu pneumatiky (logo)
 3. bezpečnostné údaje o maximálnej záťaži a hustení
 4. znak homologizácie pre Európu podľa ECE 30
 5. názov dezénu pneumatiky (obchodné označenie)
 6. index rýchlosti (max. povolená rýchlosť pri dodržaní správneho husteni a záťaže)
 7. index nosnosti (max. nosnosť pneumatiky pri správnom tlaku a pri maximálnej rýchlosti)
 8. označenie koštrukcie kostry plášťa (radial, diagobal, bias)
 9. označenie bezdušových pneumatík (nepriedušnosť zabezpečuje vnútorná vrstva butylovej gumy)
 10. údaje o výrobcovi, rozmere a dátume výroby pneumatiky
 11. názov dezénu pneumatiky (obchodné označenie)

 

Index nosnosti - LI (Load Index)

Je to číslo určujúce maximálnu nosnosť pneumatiky pri rýchlosti za daných podmienok.

 

Index rýchlosti - SI (Speed Index)

Je maximálna rýchlosť v km, pri ktorej môže pneumatika niesť hmotnosť určenú indexom nosnosti za daných špecifických podmienok.

Pneumatiky potrebujú podobne ako automobil príslušnú starostlivosť. Pri správnom používaní a zachádzaní s nimi budú dlhodobým bezpečnostným prvkom vášho vozidla.
 

 

 

 

 

 

 


Vyberte preferovanú predajňu
Zatvoriť
Zatvoriť

Chcete si rezervovať termín na sezónne prezutie? Kliknite na REZERVÁCIU.