Zatvoriť
Využite možnosť lacno nakúpiť
Výpredaj
Menu
Produkty a služby

Cestujete autom? Pozrite sa, akú povinnú výbavu musíte mať v európskych krajinách

6. 7. 2016

Belgicko
Motocyklisti musia nosiť ochranný odev: rukavice, bundu s dlhými rukávmi, dlhé nohavice a topánky s ochranou členkov. Reflexná vesta je povinná len pre vodičov motorového vozidla. Hasiaci prístroj je povinný pre vozidlá registrované v Belgicku, pre zahraničné vozidlá je to len odporúčanie.

Bulharsko
Všetky vozidlá, okrem motocyklov, musia byť vybavené hasiacim prístrojom. Reflexná vesta je povinná pre každého, kto vystupuje z vozidla počas mimoriadnej udalosti, a to platí aj pre motorkárov.

Chorvátsko 
Deti mladšie ako 12 rokov nesmú cestovať na predných sedadlách. Výnimkou sú deti do 2 rokov umiestnené vo "vajíčku" a s vypnutým airbagom. Na motocykli či mopede nie je povolené prepravovať deti do 12 rokov. Vozidlá s prívesom musia mať 2 trojuholníky. Reflexná vesta je povinná len pre vodičov motorového vozidla.

Cyprus
Deti do piatich rokov nesmú byť za žiadnych okolností prepravované na prednom sedadle spolujazdca. Zakázané je, pre vodiča, konzumovať jedlo a pitie pri riadení vozidla. Každé vozidlo musí mať v povinnej výbave dva výstražné trojuholníky.

Česká republika
Ide o súbor doplnkov, nástrojov a náhradných dielov, ktoré musia byť nevyhnutne prítomné vo vozidle, ak je prevádzkované na verejných komunikáciách. Pokuta za neúplnú alebo nesprávnu povinnú výbavu sa môže vyšplhať do 75 eur. Náhradné žiarovky, jedna z každého druhu žiarovky vonkajšieho osvetlenia a signalizácie (s výnimkou výbojok). Od 1. januára 2011 musia mať všetci vodiči motorových vozidiel registrovaných v ČR reflexnú vestu. Autolekárnička a výstražný trojuholník, okrem vozidiel kategórie L, jednonápravových traktorov s prívesom, motorových vozíkov, vozidiel s celkovou šírkou menšou ako 1 meter a rezervnú pneumatiku.

Dánsko
Hasiaci prístroj a reflexná vesta nie je súčasťou povinnej výbavy, ale odporúča sa mať ich vo vozidle. Na diaľniciach musí vodič používať výstražné svetlá svojho vozidla, aby varoval ostatných motoristov pred tvorbou kolóny alebo iným nebezpečenstvom (napríklad nehodou, prekážkou na vozovke).

Estónsko
Reflexná vesta je povinná pre každého, kto vystupuje z vozidla počas mimoriadnej udalosti za zníženej viditeľnosti. Hasiaci prístroj je súčasťou povinnej výbavy dvojstopového motorového vozidla. Je povinné voziť dva zakladacie kliny (klátiky z dreva alebo z umelej hmoty), aby sa zabránilo možnému pohybu, keď je vozidlo zaparkované v kopci.

Fínsko
Chodec alebo posádka vozidla, ktorí sa pohybujú po komunikácii za zníženej viditeľnosti, musia mať na oblečení reflexné prvky alebo reflexnú vestu.

Francúzsko
Prilby motorkárov musia mať reflexné prvky podľa predpisu ECE 22-04 odsek 6.16. Helmy schválené francúzskymi orgánmi bez reflexných samolepiek môžete použiť. Vodiči motorových vozidiel a motorkári musia mať alkoholtester v ich dopravnom prostriedku, ale žiadna pokuta nebude uložená, ak ho nemôžu ukázať počas policajnej cestnej kontroly. Deti do 10 rokov nesmú cestovať na prednom sedadle, ak sú zadné sedadlá voľné. Reflexná vesta je povinná pre každého na palube dopravného prostriedku s 2 alebo viacerými kolesami (napr.: motocykel, osobné vozidlo, dodávka, karavan, nákladné vozidlo, ...) - sankcie 90 až 750 eur. V Paríži je od 1. júla zavedená nízkoemisná zóna a je teda nutné mať nízkoemisnú plaketu. Sú zakázané slúchadlá na počúvanie hudby a handsfree súpravy do ucha u cyklistov, motorkárov a vodičov motorových vozidiel.

Grécko
Nie je tolerované hands free do ucha. Povinnosť voziť hasiaci prístroj v dvojstopových vozidlách.

Litva
Deti do 12 rokov a menšie ako 1,35 m nie je možné prepravovať na predných sedadlách vozidiel. Povinnosť voziť hasiaci prístroj je len v dvojstopových vozidlách. Reflexná vesta je povinná iba pre vodiča.

Lotyšsko
Hasiaci prístroj je povinný v osobných autách a dva v autobusoch s váhou nad 5 ton. Autolekárnička je povinná a v autobusoch s viac než 25 miestami na sedenie sú povinné dve. Chodec, cyklista, motorkár alebo člen posádky vozidla, pohybujúci sa po komunikácii za zníženej viditeľnosti, musí mať na sebe oblečenú reflexnú vestu.

Luxembursko
Chodec, cyklista, motorkár alebo člen posádky vozidla, pohybujúci sa po komunikácii za zníženej viditeľnosti, musí mať na sebe oblečenú reflexnú vestu. Na motocykli či mopede nie je povolené prepravovať deti do 12 rokov. Dieťa vo veku od 3 do 17 rokov, ktoré meria menej ako 1,50 m, musí byť prepravované v odpovedajúcom záchytnom systéme len na zadných sedadlách.

Maďarsko
Pri svetlách pre denné svietenie, musia svietiť zadné obrysové svetlá. Svietenie je povinné mimo mesta a všetky žiarovky musia byť prevádzky schopné. Chodec, cyklista alebo člen posádky vozidla, pohybujúci sa po komunikácii za zníženej viditeľnosti, musí mať na sebe oblečenú reflexnú vestu.

Nemecko
Reflexná vesta je povinná len pre vodičov vozidiel registrovaných v Nemecku. V nemeckých mestách sú zavedené nízkoemisné zóny a je teda nutné mať nízkoemisnú plaketu.

Poľsko
Chodec, cyklista alebo člen posádky vozidla, pohybujúci sa po komunikácii za zníženej viditeľnosti, musí mať na sebe oblečenú reflexnú vestu. Vodiči majú povinnosť voziť hasiaci prístroj v dvojstopových vozidlách.

Portugalsko
Tu je zakázané voziť "on board" kamery vo vozidle. Reflexná vesta nie je vyžadovaná vo vozidlách registrovaných mimo portugalského územia.

Rakúsko
Lekárnička je povinná aj pre motorkárov a musí byť v obale, ktorý zabráni vniknutiu nečistôt do jej obsahu. Je tu zakázané voziť "on board" kamery vo vozidle. Reflexná vesta je povinná len pre vodiča motorového vozidla a pre ostatných členov posádky vozidla sa odporúča. Farby sú povolené: oranžová, žltá, červená. Sankcie - 14 až 2180 eur. V okolí Viedne a ďalších častiach Rakúska sú zavedené nízkoemisné zóny pre vozidlá kategórie N bez obmedzenia váhy.

Rumunsko
Deti do 12 rokov nesmú cestovať na predných sedadlách automobilov. Povinnosť voziť hasiaci prístroj je pre dvojstopové vozidlá. Reflexná vesta je povinná pre každého, kto vystupuje pri mimoriadnej udalosti z motorového vozidla, a to vo dne aj v noci.

Slovensko
Chodec alebo cyklista pohybujúci sa po neosvetlenej komunikácii alebo po komunikácii mimo zastavaných území za zníženej viditeľnosti, musí mať na sebe oblečený reflexný prvok. Reflexná vesta je povinná pre každého, kto vystupuje pri mimoriadnej udalosti z motorového vozidla, a to vo dne aj v noci. Sankcie - 50 až 150 eur. Navigácia alebo podobný prístroj nesmie byť umiestnený na čelnom skle v zornom poli vodiča.

Slovinsko
Na motocykli či mopede nie je povolené prepravovať deti do 12 rokov. Reflexná vesta je povinná pre každého, kto vystupuje pri mimoriadnej udalosti z motorového vozidla. Sankcie - 40 eur. 


Španielsko
GPS zariadenia sú povolené, ale akékoľvek iné obrazovky, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť vodiča - televízia, DVD prístroje, atď. - sú zakázané. Vodič majúci dioptrické okuliare alebo kontaktné šošovky, musí mať so sebou ešte jedny ako náhradné. Reflexná vesta nie je povinná pri osobných vozidlách registrovaných mimo španielske územie.

Švajčiarsko
Keď vozidlo musí čakať nejakú dobu, napr. pred železničným priecestím, musia byť použité obrysové svetlá.

Švédsko
Dvojstopové vozidlá, ktoré sú zaparkované alebo ktoré zastavili v noci, vrátane úsvitu a súmraku alebo za zlého počasia, musia mať zapnuté obrysové svetlá alebo v prípade poruchy obrysových svetiel výstražné svetlá. Odporúča sa voziť reflexnú vestu pre každého vo vozidle a hasiaci prístroj.

Taliansko
Deti cestujúce vo vozidlách registrovaných v zahraničí, musia byť zaistené v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine pôvodu. Reflexná vesta je povinná pre každého, kto vystupuje z motorového vozidla počas mimoriadnej udalosti. Toto nariadenie neplatí pre motocykle. Cyklista, ktorý jazdí po komunikácii za zníženej viditeľnosti alebo v tuneli, musí mať oblečenú reflexnú vestu.

Turecko
Hasiaci prístroj je povinný aj v dvojstopových motorových vozidlách. Pre osobné vozidlá platí povinnosť mať v povinnej výbave dva výstražné trojuholníky.

Ukrajina
Hasiaci prístroj je povinný v osobných autách a dva v autobusoch. Je zakázané prepravovať deti mladšie ako 12 rokov a menšie ako 145 cm na zadnom sedadle motocykla.

Veľká Británia
Motoristi s ľavostranným riadením by si mali zabezpečiť, aby ich svetlomety boli upravené pre jazdu na ľavej strane, inak riskujú, že budú zastavení políciou a pokutovaní až do výšky 1000 libier. Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti, ktoré je vydané v zahraničí a svojho držiteľa oslobodzuje od užívania bezpečnostného pásu nie je platné vo Veľkej Británii. Reflexná vesta nie je povinnou súčasťou povinnej výbavy osobného vozidla.

zdroj : http://hnonline.sk/


Vyberte preferovanú predajňu
Zatvoriť
Zatvoriť

Chcete si rezervovať termín na sezónne prezutie? Kliknite na REZERVÁCIU.