Spotreba paliva

Na pneumatikách sa  vyhodnocuje valivý odpor, ktorý výrazne ovplyvňuje spotrebu paliva a tým aj zníženie emisií CO2. Rozdiel medzi jednotlivými triedami je  0,1 l/100 km t.j. až 0,6 l/100 km medzi triedou A a triedou G.

Priľnavosť na mokrom povrchu

Brzdná dráha na mokrej vozovke priamoúmerne prispieva k vyššej bezpečnosti jazdy. Kategórie D a G nie sú obsiahnuté. Rozdiel brzdnej dráhy pneumatík v kategórii A a F môže byť až 18 m. Vyhodnocuje sa brzdenie z 80km rýchlosti do zastavenia.

Hluk

Hluk pri odvaľovaní pneumatík počas jazdy priamo ovplyvňuje životné prostredie v okolí komunikácii a aj komfort jazdy. Nadmerný hluk sa meria v dB. Vyplnený jeden prúžok – pneu s nízkym hlukom, vyplnené 3 prúžky pneumatika s vysokým hlukom odvaľovania.