banner

Contents of this div appear in fancybox

____________________________________

Cenník služieb MIKONA  

_________________________________________

 

PREČO NAKÚPIŤ U NÁS

Prečo nakúpiť u nás

 

 

TOP PONUKA

Mitas  

Osobný pneuservis

Táto služba zahŕňa:

 • Odbornú výmenu kolies (pneumatík, diskov, duší a ventilov) vrátane vyváženia
 • hustenia
 • ekologickú likvidáciu ojazdených pneumatík

V súčasnej dobe, keď na cestách jazdia vozidlá s oveľa vyššími konštrukčnými rýchlosťami, keď pribúdajú kilometre rýchlostných ciest a diaľnic, keď pribúda na cestách počet vozidiel a s tým aj počet vodičov s rôznymi skúsenosťami – práve z týchto dôvodov vystupuje do popredia kvalita a odbornosť servisu pneumatík.

S kvalitou pneumatík teda neoddeliteľne súvisí aj odbornosť pneuservisu. Práve u nás, v našej predajnej sieti sa zákazníkovi dostáva nielen odbornosti z pohľadu kvality odvedenej práce, ale súčasne aj množstvo technických informácií o pneumatikách. Jedná sa nielen o informácie o rozmeroch a dezénoch pneumatík, ale aj o informácie o nosnosti pneumatík, kategórii rýchlosti, prípadne aj o iné dôležité informácie súvisiace s konkrétnym vozidlom a jeho používaní v cestnej premávke..

Naši servisní mechanici ako aj personál predajne sa pravidelne vzdelávajú a rozširujú si vedomosti v oblasti prezentácie ponuky sortimentu, služieb ako i technických informácií a sú dokonale odborne pripravení podať pomocnú ruku zákazníkovi. Dokážu zákazníkovi nielen ponúknuť práve tú správnu pneumatiku pre jeho vozidlo a vysvetliť spôsob použitia, ale súčasne - a to je dnes veľmi dôležité - poskytnúť odborný pneuservis. Naši servisní mechanici majú vo väčšine zároveň aj odbornosť automechanika. V tom sa líšime od mnohých servisov, ktoré ponúkajú obdobnú službu - v odbornosti, ponuke a kvalite odvedenej práce.

Našou ďalšou a nespornou výhodou pred konkurenciou je strojné vybavenie a náradie, ktoré k tejto práci používame. Veľa spokojných zákazníkov, ktorí si k našim mechanikom vybudovali niekedy až osobný vzťah, je toho dôkazom.

Štandardnou súčasťou služby je:

 • demontáž, montáž a vyváženie kolies, činnosti ktoré sú vykonávané podľa štandardných pracovných postupov na najmodernejších zariadeniach
 • odborne preškolení personál pre štandardný pneuservis, pre montáž a vyváženie liatinových kolies, pre prácu s elektronickým ventilom, opravy pneumatík a duší
 • štandardom kvality a bezpečnosti prevádzky je používanie momentového kľúča na dotiahnutie skrutiek kolesa

Snažíme sa, aby každý zákazník poznal výhody návštevy servisnej siete predajní MIKONA a využil našu širokú ponuku služieb. Poznajte ju aj Vy! V kvalite a odbornosti je naša výhoda pred konkurenciou!

Nákladný pneuservis

Táto služba zahŕňa:

 • Odbornú výmenu kolies (pneumatík, diskov, duší a ventilov) vrátane vyváženia
 • hustenia
 • ekologickú likvidáciu ojazdených pneumatík
 • V dnešnej dobe, keď konkurencia na trhu nákladných dopravcov je čím ďalej silnejšia, vyhrávajú práve tí, ktorých zákazníci sa na svojho dopravcu môžu 100% spoľahnúť. Prevádzkyschopnosť vozidla u dopravcov je teda na prvom mieste. A práve pneumatiky a s tým súvisiaca kvalitne odvedená pneuservisná služba sú z pohľadu spoľahlivosti na jednom z prvých miest.

  Naša dlhoročná tradícia, profesionalita, odbornosť a skúsenosti personálu, profesionálne značkové servisné vybavenie a dodržovanie štandardných pracovných postupov sú dostatočnou zárukou toho, že sa na naše služby môžete spoľahnúť. Vaši zákazníci sa tak potom môžu spoliehať na to, že Vaše automobily prevezú ich tovar či osoby tam, kam potrebujú a včas.

  Štandardnou súčasťou služby je:

  • demontáž, montáž a vyváženie kolies, činnosti ktoré sú vykonávané podľa štandardných pracovných postupov na najmodernejších zariadeniach
  • odborne preškolení personál pre štandardný pneuservis, pre montáž a vyváženie liatinových kolies, pre prácu s elektronickým ventilom, opravy pneumatík a duší
  • novo zavedenou službou je mobilný nákladný servis priamo u zákazníka
  • k našej ponuke patrí aj protektorovanie a spätný odber opotrebených pneumatík

Pneuservis Moto

Táto služba zahŕňa:

 • Odbornú výmenu kolies (pneumatík, diskov, duší a ventilov) vrátane vyváženia
 • hustenia
 • ekologickú likvidáciu ojazdených pneumatík

S kvalitou pneumatík neoddeliteľne súvisí aj odbornosť pneuservisu a to hlavne pri motocykloch. Práve u nás, v našej predajnej sieti – na vybraných pracoviskách zákazník dostáva nielen odborne a kvalitne odvedenú prácu, ale súčasne i množstvo technických informácií o pneumatikách. Jedná sa nielen o informácie o rozmeroch a dezénoch pneumatík, ale i o informácie o nosnosti pneumatík, kategórii rýchlosti, prípadne o iné dôležité informácie súvisiace s konkrétnym motocyklom a jeho používaním v cestnej premávke.

O možnostiach pneuservisu pre konkrétny motocykel sa prosím informujte telefonicky priamo na servise, ktorý túto službu poskytuje :

 • Bratislava-Vajnorská 129, 02/44 45 21 71
 • Trnava-Trstínska 9, 033/53 44 491
 • Nitra-Levická cesta 5, 037/65 80 941
 • Piešťany-Vrbovská cesta 64, 033/774 09 21
 • Trenčín-M.R.Štefánika 81, 032/743 56 38
 • Púchov-Hollého 807, 042/464 23 86
 • Banská Bystrica-Zvolenská cesta 51, 048/416 23 01
 • Prešov-Bardejovská 22, 051/772 38 65
 • Topoľčany - Odbojárov 294/10, 038/532 70 70
 • Košice - Južná Trieda 66, 055/677 09 80
 • Martin - Priekopská 32, 043/428 60 79

Oprava pneumatík

Táto služba zahŕňa:

 • Štandardné opravy poškodených pneumatík
 • Štandardné opravy duší značkovým opravným materiálom

Náhly únik vzduchu z pneumatiky býva väčšinou spojený s prierazom alebo prepichom pneumatiky. Ak k tejto nehode príde počas jazdy, je dôležité čo najskôr zastaviť a pneumatiku vymeniť. Dlhšou jazdou na pneumatike bez tlakového vzduchu dôjde k poškodeniu kordov nosnej vložky a pneumatika sa stáva neopraviteľnou. Ak zistíte, že únik tlaku pneumatiky nastal v pokoji, keď automobil stojí, potom tiež netreba váhať a poškodenú pneumatiku okamžite vymeniť.

Odborne prevedená oprava mechanického poškodenia pneumatiky Vám zvýši istotu a bezpečnosť pri jazde a zároveň Vám ušetrí peniaze za nákup novej pneumatiky , bez toho aby ste znížili úžitkové vlastnosti opraveného výrobku.

Opravy pneumatík vykonávajú odborne školení pracovníci, ktorí vlastnia certifikáty na vykonávanie opráv pneumatík a duší. Taktiež používame značkové opravné materiály, ktoré sú nielen veľmi kvalitné, ale i cenovo dostupné. Preto je oprava poškodenej pneumatiky v servisoch MIKONA pre každého zákazníka zárukou ďalších najazdených kilometrov. V prípade, že dôjde k poškodeniu Vašej pneumatiky a poškodenie je opraviteľné, neváhajte – v každom pneuservise MIKONA Vám danú pneumatiku opravia !

Hustenie pneumatík inertným plynom

Táto služba zahŕňa:

 • hustenie (plnenie) pneumatík špeciálnym inertným plynom Secur pneus (inertný znamená, že nereaguje s prostredím)
 • hustenie pneumatík je v servisnej sieti MIKONA využívané ako štandardná, alebo nadštandardná služba

Zákazník má možnosť vybrať si ako hustiace médium buď:

 • tlakový vzduch z kompresoru = štandardná služba
 • inertný plyn Secur Pneus = nadštandardná služba

Aký je teda medzi týmito médiami rozdiel?

Bežne sa na hustenie pneumatík používa tlakový vzduch z kompresoru, ktorý však môže obsahovať niektoré nežiaduce zložky, ktoré vo svojom dôsledku ovplyvňujú, alebo môžu ovplyvňovať bezpečnosť prevádzky a životnosť pneumatík. Jedná sa hlavne o kyslík, atmosferickú vlhkosť a olej.

Inertný plyn Secur Pneus používaný v našich servisoch je naopak najpraktickejšie riešenie pre toho, kto očakáva od pneumatiky optimálnu životnosť a bezpečnú prevádzku. Svojim zložením sa jedná o zmes inertných plynov na báze argónu a dusíku. Plyn Secur Pneus vo Vašich pneumatikách Vám zaistí dlhodobo stály tlak v pneumatikách čím zvýši životnosť pneumatík a diskov, zlepší komfort jazdy a pocit väčšej istoty a bezpečia, zníži spotrebu pohonných hmôt a prevádzkových nákladov.

Požadujte pre hustenie svojich pneumatík v servisnej sieti MIKONA inertný plyn SECUR PNEUS! Náklady na hustenie predstihne výsledok!

Mimosezónne uskladnenie pneumatík

Prečo mimosezónne uskladnenie pneumatík?

Pneumatika je jediný prvok spájajúci vozidlo s povrchom vozovky a preto musí plniť potrebné funkcie na 100%. Z tohto dôvodu je potrebná pravidelná kontrola, starostlivosť, údržba a správne uskladnenie a ošetrenie pneumatík, nakoľko sú neoddeliteľnou súčasťou vašho vozidla a zaisťujú bezpečnosť jazdy.

Prečo a kde uskladňovať...

Uskladnenie pneumatík v domácom prostredí (garáž, pivnica, balkón...) v prvom rade zaberá veľa miesta a väčšinou v domácom prostredí nie sú ani tie správne podmienky pre uskladnenie (slnečné žiarenie, sucho, vlhko...), čo neprospieva životnosti a hlavne bezpečnosti pneumatík (časté zmeny prostredia vplývajú na vlastnosti pneumatiky).

Pri uskladnení u nás si nemusíte robiť starosti s odvozom a dovozom a hlavne Vám nezaberajú doma miesto... nebudú zavadzať v garáži či pivnici alebo balkóne. O vaše pneumatiky bude postarané – očistíme ich, zakonzervujeme a hlavne správne uskladníme, aby ste si ich mohli prísť na ďalšiu sezónu bezstarostne prezuť. A hlavne, u nás uskladnené pneumatiky máte poistené.

Aké je správne uskladnenie ...

Uskladnenie pneumatík zabezpečujeme v podmienkach špeciálne určených a prispôsobených pre správne uskladnenie (suché, chladné a tmavé miesto) vrátane očistenie, kontroly a nakonzervovania.

Uskladnenie si nachádza stále väčšiu obľubu medzi zákazníkmi a uskladnenie využíva stále viac spokojných zákazníkov.

Neváhajte a uskladnite si pneumatiky u nás bez starostí.

Proces uskladnenia zahŕňa:

 • pneumatiky sa umyjú
 • pneumatiky sa nanovo vyvážia
 • pneumatiky majú pridelené svoje uskladňovacie číslo
 • pneumatiky sú nakonzervované proti oxidácii silikónovým olejom
 • pneumatiky sú vizuálne skontrolované, či nie sú poškodené
 • pneumatiky sú dohustené pred montážou na požadovaný tlak
 • pneumatiky sú poistené voči živelným vplyvom a krádeži

Upozornenie:

Pneumatiky sa umývajú nie z dôvodu absolútnej čistoty, ale na odstránenie hrubých nečistôt. Keďže sa na konzerváciu diskov a pneumatík používa silikónový olej kolesá sú mastné a tým pádom sa na ne usadzuje prach. Preto pneumatiky a disky nebudú nikdy zrkadlovo čisté. Pre dlhú životnosť pneumatiky a disku je dôležitejšie zastavenie korodovania disku počas uskladnenia a zastavenie oxidácie pneumatiky počas uskladnenia ako absolútna vizuálna čistota.

Likvidácia ojazdených pneumatík

V prípade, že si na niektorej našej prevádzke zakúpite nové pneumatiky a po výmene sa chcete starých zbaviť, bezplatne necháme tieto pneumatiky zlikvidovať. Túto službu rozširujeme i na zákazníkov, ktorí si pneumatiky nezakúpili u nás. Vychádzame v ústrety i bežným občanom, štátnym i súkromným inštitúciám, ktoré majú problém s týmto druhom odpadu (ojazdené pneumatiky, použité duše). V prípade, že viete o nejakej ilegálnej skládke ojazdených pneumatík, ktorá Vám znepríjemňuje život v mieste Vášho bydliska, kontaktujte nášho najbližšieho predajcu.

Lisovanie plnogumových pneumatík

Služba je určená pre firmy, ktoré používajú vysokozdvižné vozíky na každodenné činnosti napr. v sklade pri nakladaní a vykladaní tovaru, pri jeho preprave a pod. Aj robustné a neprerazitelné plnogumy sa po čase manipuláciou opotrebujú a treba ich vymeniť. V MIKONE si zakúpite priemyselné pneumatiky podľa Vášho výberu. My zabezpečíme ich nalisovanie na disk. Podľa veľkosti plášťa od 8 do 15 palcov nalisovanie jedného plášťa trvá zhruba 40 minút.

Výmena EM plášťa u zákazníka

V ponuke firmy MIKONA sú aj EM (Earth Moving) pneumatiky pre stavebné mechanizmy, nakladače, priemyselné traktory a pod. Na základe objednávky zákazníka sa naši mechanici dostanú na miesto k stroju a uskutočnia výmenu alebo opravu pneumatiky.

Zásielkový predaj pneumatík

Táto služba zahŕňa:

MIKONA pamätá aj na to, že v blízkosti Vášho bydliska nemusí byť naša predajňa. Ak si vyberiete pneumatiky z nášho sortimentu, stačí zavolať na ktorúkoľvek najbližšiu predajňu, tovar si objednať a predajca Vám ho rád zašle.

Suzuki logo logo Subaru logo Opel logo Mikon logo Kohoutka