Zber odpadových pneumatík

"V zmysle ust. § 71 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch si Vás dovoľujeme informovať o možnosti bezplatného spätného zberu odpadových pneumatík na všetkých prevádzkch MIKONA (zoznam nájdene na našej web stránke v sekcii "KONTAKT".


Vyberte preferovanú predajňu
Zatvoriť